Tagalog

SAFE DRUG

Ang S.A.F.E. D.R.U.G. ay isang gabay sa “kung-paano”, upang matulungan ang mga mamimili na makilala at mapangalagaan laban sa Polyeto ng SAFE DRUG [PDF]

SAFE SAVINGS

Binibigyan ng SAFE SAVINGS ang mga matatalinong mamimili ng wastong impormasyon upang mabili ang kanilang mga Polyeto ng SAFE SAVINGS [updated PDF in English]

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Mga Katanungang Madalas Itanong Tagalog [PDF]