Vietnamese

SAFE DRUG

S.A.F.E. D.R.U.G. là hướng dẫn “cách thực hiện” giúp người tiêu dùng xác định và tự bảo vệ mình trước thuốc giả. Tờ rơi SAFE DRUG [PDF]

SAFE SAVINGS

SAFE SAVINGS cung cấp cho người mua sắm thông minh thông tin chính xác mà họ cần để mua dược phẩm mà họ cần với giá thấp  Tờ rơi SAFE SAVINGS [Updated PDF in English]

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Câu hỏi thường gặp Vietnamese [PDF]